#
#

Navigace

Obsah

Práva klietů Domova pro seniory v Chebu vycházejí z těchto základních dokumentů a norem:

 • Všeobecná deklarace lidských práv
 • Listina základních práv a svobod - součást ústavy ČR
 • Zákony ČR v oblasti sociálního zabezpečení
 • Občanský zákoník
 • Domácí řád Domova pro seniory v Chebu

 

Základní práva klientů Domova pro seniory v Chebu jsou definována takto:

 • každý klient má právo na zajištění základních sociálních služeb definovaných v zákoně o sociálních službách
 • každý klient má právo na vytváření prostředí, která je blízké běžnému způsobu života
 • každý klient má právo spoluvytvářet kvalitu a způsob poskytování sociální služby
 • každý klient má právo na garanci svých osobních práv v rámci Domova
 • každý klient má právo se pohybovat svobodně a bez omezení v Domově i mimo něj
 • každý klient má právo přijímat návštěvy
 • každý klient má právo, aby mu byla sociální služba poskytována s co nejvyšší odborností a profesionalitou
 • každý klient má právo si na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb stěžovat, aniž by tím byl jakýmkoli způsobem ohrožen
 • každý klient má právo na zajištění ošetřovatelské péče, která podporuje rozvoj klienta k dosažení co nejvyšší kvality života a snížení jeho závislosti na poskytované službě

                              

Vnitřní pravidlo ke St. č. 7 -  Podávání stížností 

k nahlédnutí: zde ke stažení