#
#

Navigace

Obsah

Žádost o poskytnutí služby sociální péče

kterou naleznete:

  • v DPS v Chebu u sociální pracovnice (tel.: 354 224 300, 354 224 324)
  • na sociálním odboru Městského úřadu v Chebu
  • zašleme na požádání
  • on-line: zde ke stažení 

 

K žádosti vždy přiložit vyplněný formulář Vyjádření lékaře o zdravotním stavu žadatele: zde ke stažení a formulář Souhlas se zpracováním osobních údajůzde ke stažení

         

Před přijetím nového klienta provede sociální pracovnice sociální šetření, kde zjišťuje sociální potřeby žadatele, které korespondují s Regionální kartou soc. služeb: zde ke stažení a ve spolupráci s vedením DPS v Chebu posoudí, zda splňuje podmínky přijetí. Zároveň je s budoucím klientem dohodnut předpokládaný termín nástupu do DPS.

O tom, kdo bude přijat rozhoduje Domov na základě bodového hodnocení, kdy přednost mají žadatelé s nejvyšším počtem bodů Metodia odmítnutí žadatelé

 

Přijetí nového klienta do DPS

Při nástupu nového klienta do DPS uzavře sociální pracovnice s novým klientem Smlouvu o poskytnutí služeb sociální péče.  

S každým klientem bude uzavřena Smlouva dle individuálních potřeb a možností zařízení. 

K nahlédnutí zde: Vzor Smlouvy o poskytnutí služby sociální péče

Sociální pracovnice seznámí nového klienta s vnitřními pravidly DPS v Chebu.

Pokud se nový klient rozhodne změnit trvalý pobyt, zajistí sociální pracovnice přihlášení k trvalému pobytu a vyřídí vydání nového občanského průkazu. (cena 50,- Kč)

V den nástupu se dohodne s klientem i způsob příjmu důchodu a příspěvku na péči (složenkou, sporožirem, hromadným seznamem) a tím i způsob úhrady ošetřovného a dalších služeb.

 

Doporučený seznam věcí pro klienty, kteří nastupují do DPS v Chebu.

Domov má zpracován doporučený seznam pro klienty, kteří nastupují do Domova: Doporučený seznam věcí

 

Dotazník pro žadatele

Dotazník slouží pro potřeby individuálního plánování a nastavbových služeb pro klienty. Slouží namísto životopisu budoucího klienta. Povinností je vyplnění těsně před nástupem do Domova - sociální pracovnice rády zodpoví všechny vaše dotazy na domluvené schůzce před přijetím a v případě potřeby pomůžou s vyplněním dotazníku či jiných dokumentů.

zde ke stažení

 

Psychobiografický model prof. Boehma - zde k nahlédnutí http://www.ebinbio.cz/