#
#

Navigace

Obsah

Podpora

Pokud jste nad našimi stránkami uvažovali, jak by bylo možné podpořit náš Domov, chceme Vás ujistit o tom, že přijimání sponzorských darů probíhá naprosto průhledně a má svá jasná pravidla.

  • Dary přijímáme vždy pouze formou sponzorské smlouvy, která je evidována a je vždy k nahlédnutí u vedení Domova. Smlouva zajišťuje, že prostředky jsou určeny k naplnění účelu, pro který byly poskytnuty.
  • Sponzorské dary služí výhradně obyvatelům Domova ke zlepšení jejich životních podmínek, na financování společenských aktivit apod.
  • Sponzorské dary jsou řádně vyúčtovány.
  • Finanční podporu přijímáme na účet 78-2172990257/0100 vedený u Komerční banky Cheb. Jestliže máte zájem podpořit touto formou náš Domov, kontaktujte nás na tel. čísle 354 224 300, 736 514 065 nebo na e-mailovou adresu reditel@dpscheb.cz

Naši sponzoři vycházejí z řad našich partnerů, ale i našich obyvatel.

Sponzorské dary byly v roce 2007 použity zejnéma pro zlepšení životních podmínek našich klientů - vybavenost nábytkem cca 15 pokojů, byla zakoupena prádelenská technika. Poděkování patří zejména paní Marii Svobodové z DPS v Chebu.