#
#

Navigace

Obsah

Poskytované služby v rámci sociální péče

Zákon 108/2006 Sb., o sociálních službách §49 

V domovech pro seniory se poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvou věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. 

V rámci sociální péče poskytujeme klientům tyto základní činnosti:

 • poskytnutí ubytování

 • poskytnují stravy

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podminek pro osobní hygienu

 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • sociálně terapeutické činnosti

 • aktivizační činnosti

 • pomoc při uplatňování práv. oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 

Ubytování                        

Nového klienta přijímá sociální pracovnice nebo vedoucí přímé péče, většinou přímo na pokoji, kde mu poskytne základní informace, představí kolektiv a zařízení. Sociální pracovnice s klientem probere jeho přání, potřeby a zodpoví dotazy. Zjistí klientův osobní cíl, který poté zapíše do Smlouvy a tu s klientem podepíše. Pokud klient není schopen smlouvu podepsat z důvodu nepříznivého zdravotního stavu je k podpisu přivolán pracovník MěÚ odboru sociálních věcí. Sociální pracovník poté s rodinou probere možnost podání podnětu k opatrovnictví. 

 

Stravování                                    

O zajištění celodenního stravování, které zahrnuje pět jídel denně (normální racionální stravy, nebo stravy diabetické) se stará externí dodavatelská firma, neboť Domov nemá vlastní kuchyni. Dle zdravotního stavu klienta je strava podávána ve společné jídelně, v kuchyňkách na jednotlivých patrech nebo přímo na pokojI klienta. Klienti mohou vybrat ze dvou nabízených obědů. Pamatujeme i na individuální potřeby klientů podle doporučení lékaře. Dodavatelské firmy procházejí náročným výběrovým řízením, kde jedním z hlavních hodnotících kritérií je schopnost výroby dietní stravy vlastními silami.

Směrnice č. 5 zde ke stažení

Směrnice č. 6 zde ke stažení

 

Ošetřovatelský proces

                

Zdravotní péči zajišťují kvalifikované sestry a pracovníci v sociálních službách (pečovatelky) v nepřetržitém provozu (včetně sobot, nedělí a svátků). Zařízení nemá svého vlastního lékaře, který by docházel do zařízení. Kllient si po nástupu do Domova ponechává dosavadního lékaře a zdravotní úsek zajišťuje veškerou komunikaci s ním. 

sestra

 • podle potřeby zajišťujeme odborná vyšetření
 • pokud to zdravotní stav klienta vyžaduje, je objednán a odvezen na vyšetření sanitním vozem v doprovodu (pracovnice v sociálních službách, zdrav. sestra)
 • do Domova dochází pravidelně diabetolog (1x za měsíc), oční lékař, 1x za rok se provádí preventivní prohlídky všech klientů a dle potřeby je zajištěna návštěva i dalších specialistů (kožní, psychiatr, urolog)
 • klientům je zajištěna pomoc při osobní hygieně s ohledem na individuální požadavky
 • imobilní klienty koupe přidělená pracovnice v sociálních službách (pečovatelka se domluví s klientem na dni a hodině, tak aby měl klient čas se připravit)
 • výměna ložního prádla se provádí pravidelně a s ohledem na potřeby klientů

 

Spolupráce: 

Naše zařízení spolupracuje s Hospicem sv. Jíří, o. p. s. V případě potřeby zdravotní úsek kontaktuje Hospic, aby byla poskytnuta co nejlepší a nejdůstojnější péče o klienty, kteří se rozhodnou závěr svého života prožít v domácím prostředí se svými nejbližšími. 

více v odkazu: http://www.hospiccheb.cz/